FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH W RAMACH PROGRAMY URSUS TRIATHLON STARTER ORGANIZOWANEGO PRZEZ OSIR URUS (pływalnia Albatros) ORAZ STOWARZYSZENIE TRICLUB